در پی شهادت وزیر فلسطینی؛

بهای ناچیز خون فلسطینیان در مجامع به اصطلاح حقوق بشری

در پی شهادت "زیاد ابوعین" وزیر فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست در رام الله مواضع سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی حقوق بشری حکایت از بهای ناچیز خون فلسطینیان در مجامع به اصطلاح حقوق بشری غربی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی العهد به تازگی مقاله ای را با عنوان "گلعاد شالیت سرباز اسرائيلی انسان بود، اما زیاد ابوعین وزیر فلسطینی چه بود؟" منتشر کرده است.

در ابتدای این مقاله به تفاوت میان پرونده گلعاد شالیت و زیاد ابوعین از نگاه حقوق بشر غربی پرداخته شده و این سوال مطرح شده که "آیا فلسطینیان از حقوق اولیه انسانی خود برخوردارند؟" در ادامه آمده است: رژیم صهیونیستی در روز روشن و در برابر دیدگان جامعه بین المللی زیاد ابوعین وزیر امور مقاومت علیه شهرک سازی و دیوار حایل تشکیلات خودگردان را به قتل رساند در حالی که این رخداد هرگز ذره ای کشورهای غربی به اصطلاح حساس در برابر حقوق بشر را نگران نکرد! به طور قطع عدم واکنش غربیها ناشی از عدم اطلاع آنها از قتل این وزیر فلسطینی نیست بلکه ناشی از معیارهای دوگانه حقوق بشری غرب است که سالهاست به معضل اصلی کشورهای مستقل و مخالف با نظام امپریالستی حاکم بر جهان تبدیل شده است.

شاید همین مدعیان دروغین حقوق بشر در خلوت میان خود گفته اند : این فرد کشته شده از "اغیار" و بازماندگان نسل سرخپوستان است و خونش ارزش چندانی ندارد. سوال اینجاست که در نگاه غربی به مسئله فلسطین چقدر میان ارزش جان سربازی اسرائيلی نظیر گلعاد شالیت که در اسارت حماس قرار داشت و زیاد ابوعین وزیر فلسطینی تفاوت وجود دارد؟ موضوع گلعاد شالیت در سالهای اسارتش توسط حماس، به وسیله پروپاگاندای رسانه ای غرب به موضوع یک جهان تبدیل شد و تظاهرات، همایشها و برنامه های تلویزیونی متعددی درباره وی به طور ویژه برگزار گردید. حتی کار به جایی رسید که جامعه بین المللی همه جانبه از تجاوز صهیونیستها علیه غزه با هدف آزادی شالیت حمایت و پشتیبانی کرد. در نهایت پس از این جنگ همه جانبه که با شهادت صدها فلسطینی همراه شد، حماس طی توافقی با میانجیگری مصر وی را تحویل تل آویو داد.

اما در پرونده زیاد ابوعین واکنش چه بود؟ شورای امنیت سازمان ملل که در همان روز پس از شهادت این وزیر فلسطینی، حادثه تیراندازی افراد ناشناس به سفارت رژیم صهیونیستی را "به شدت" محکوم کرده بود، در قبال شهادت این وزیر فلسطینی در روز روشن توسط نظامیان صهیونیست به "ابراز تاسف" اکتفا کرد تا میخ دیگری را بر تابوت پوسیده اصول حقوق بشری مورد ادعای خود بکوبد!