شناسایی یک جاسوس موساد توسط حزب الله

سیاسی

حزب الله لبنان از شناسایی یک جاسوس موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الله لبنان در راستای عملیات شناسایی جاسوسان موساد که از سال 2011 آغاز شده است یک جاسوس جدید را که شکار ارزشمندی محسوب می شود شناسایی کرده است.

این جاسوس که "م.ش" نام دارد مسئول یگان عملیات خارجی 910 وابسته به حزب الله و مسئول فعالیت عملیاتی و اهداف مشخص علیه رژیم صهیونیستی بود.

حزب الله لبنان درباره چگونگی به دام افتادن این جاسوس اسرائیلی سخنی به میان نیاورد و تنها به این نکته اشاره کرد که م.ش ساکن یکی از روستاهای جنوب لبنان بود و پیش از این به عنوان یک تاجر مشغول فعالیت بود. موساد با توجه به اینکه می دانست وی بسیار سفر می کند وی را در یکی از کشورهای غرب آسیا به خدمت گرفته بود.

م.ش مدت زیادی برای موساد جاسوسی می کرد و موفق شده بود عملیات های بسیاری را علیه رژیم صهیونیستی خنثی کند. این عملیات ها قرار بود در واکنش به ترور "عماد مغنیه" انجام شود.

این جاسوس اسرائیلی همچنین بسیاری از نیروهایی که مامور اجرای عملیات ضد اسرائیلی بودند را لو می داده است. گفته می شود اطلاعات مشکوکی درباره احتمال دست داشتن این جاسوس در ترور عماد مغنیه و "حسام اللقیس" وجود دارد.