سردار دهقان:

برخورد نامتقارن عامل تعیین کننده‌ کاهش توان دشمن در جنگ‌هاست

سیاست داخلی

امروزه جنگ، جنگ اطلاعاتی است و باید در آن ریسک‌ها کاهش یابد و سلاح‌ها به سمتی رفته که توان عملیاتی آن در بازه زمانی بالا باشد، قدرت تخریب و برد موثری داشته باشد تا در صحنه نبرد ما را به اهداف مورد نظر برساند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امروزه در جنگ‌ها باید عنصر تعیین کننده‌ قدرت دشمن سریعا از کار بیفتد، لذا ما در این رابطه از مفهوم جنگ نامتقارن استفاده می‌کنیم زیرا در وضعیت کنونی جنگ کلاسیک دیگر موضوعیت ندارد.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همایش کنترل و فرماندهی c4i اظهار داشت: امروزه دامنه جنگ‌ها به قدری گسترده شده که تا اعماق دیگر کشورها ورود پیدا می‌کند و باید آن عنصر تعیین کننده‌ای که قدرت دشمن را در عرصه نبرد ارتقا می‌دهد سریعا از کار بیفتد. لذا ما در این رابطه از مفهوم جنگ نامتقارن استفاده می‌کنیم زیرا در وضعیت کنونی جنگ کلاسیک دیگر موضوعیت ندارد.

وی با بیان این که امروز دشمن از جنگ‌های بلند مدت فرسایشی استفاده نمی‌کند، تصریح کرد: دشمن با ایجاد فضاها و تسلیحات جدید برای تحقق اهداف خود از جنگ‌های نیابتی استفاده می‌کند، همین طور که می بینید این گونه جنگ‌ها جاری است.

سردار دهقان افزود: امروزه جنگ، جنگ اطلاعاتی است و باید در آن ریسک‌ها کاهش یابد و سلاح‌ها به سمتی رفته که توان عملیاتی آن در بازه زمانی بالا باشد، قدرت تخریب و برد موثری داشته باشد تا در صحنه نبرد ما را به اهداف مورد نظر برساند.

وزیر دفاع گفت: اگر قرار باشد که به سیستم کنترل و فرماندهی دست یابیم آن سیستم باید ما را کمک کند تا از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کنیم. آنچه که در c4iمهم است این است که در بخش ارتباطی بتواند برای ما فضایی را ایجاد کند که امکان تصمیم گیری سریع و صحیح در میدان نبرد برای ما به وجود آید.

وی افزود: مسئله مهم دیگر به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی تصمیم در صحنه نبرد است که در جنگ‌های نوین به عنوان یک بحث جدی مطرح است.

سردار دهقان گفت: در بحث کم کردن خطای انسانی بایستی هوشمند سازی در درون شبکه ایجاد شود تا در عرصه عمل کمترین خطای انسانی را داشته باشد و همچنین c4iباید بتواند با ایجاد انسجام اطلاعاتی و ارتباطی فضای نبرد را در راستای منافع تغییر دهد.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: این امکان، سیستم فرماندهی و کنترل فضایی را ایجاد می‌کند که ما سریعا متوجه باشیم در چه عرصه‌ای و با چه نوع دشمنی درگیر می‌شویم و همچنین ما را نسبت به نقاط ضعف و سطح توانمندی واحدهای عملیاتی دشمن آگاه می‌کند تا بتوانیم وضعیت جنگی را ترسیم کنیم.

وی افزود: مسئله دوم در این رابطه شبکه سازی حس‌گرها است. یعنی به واسطه این سیستم تمامی عناصری که در جاهای مختلف قرار دارند، بایستی بتوانند در قالب یک شبکه نظام تصمیم گیری خود را به منحصه ظهور برسانند و از مراحل دریافت اطلاعات تا ارسال و پردازش به گونه‌ای باشد که اطلاعات خود را به صورت یکپارچه در اختیار واحدهای عملیاتی قرار دهد.

کد N630763