سردار دهقان در هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

دامنه جنگ ها از زمین و هوا گذشته و وارد فضای مجازی شده است

سیاسی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: دامنه جنگ ها از زمین و هوا گذشته و وارد فضای مجازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز صبح طی سخنانی در هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران اظهار داشت: با پیشرفت کشورها در عرصه های تولید قدرت شکل میدان نبرد و درگیری دست خوش تغییرات بنیادین شده است.

وی با بیان اینکه جنگ همزاد بشر است افزود: در میدان نبرد نیز طرف پیروزی کسی است که عزم پیروز شدن را پذیرفته باشد و برای آن نیز ابزار لازم را در اختیار و دارای هدف مقدسی باشد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به نقش فرماندهی و کنترل در زمان بحران و اتفاقاتی از این قبیل تصریح کرد: امروز سطوح عملیات از راهبرد تا تاکتیک به دلیل توسعه فناوری اطلاعات در هم ادغام شده است

سردار دهقان گفت: امروز فضای نبرد مثل فضای گذشته و سنتی نیست و همین تغییرات ما را مجاب می کند که بیش از پیش بحث فرماندهی و کنترل را جدی بگیریم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه امروز در طول زمان و مکان نمی جنگیم گفت: دامنه جنگ ها از زمین و هوا گذشته و وارد فضای مجازی شده است که این بحث بسیار موضوعیت پیدا کرده است.

وی افزود: فضای سایبر از فضاهای جدی میدان نبرد مطرح است و حتی با فرستادن یک ویروس به یک سیستم می توان برنامه های آن را بهم ریخت که این مهم نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

سردار دهقان با اشاره به نقش پهپادها در جنگ های مهم گفت: یکی از مهمترین ابزارهای جنگی پیشرفته استفاده از پهپادها به عنوان عامل شناسایی است.

وی تصریح کرد: امروز جنگ ها تا اعماق یک کشور ادامه پیدا می کنند و کسی به دنبال جنگ های فرسایشی و بلند مدت نیست و اشغالگری دیگر معنی ندارد و تلاش می شود با ایجاد فضاها و دستی جات نیابتی در درون سیستم های سیاسی فضا را به گونه ای تنظیم کنند که فروپاشی در داخل آن سیستم به وجود آید.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: عملیات امروز باید سریع و برق آسا باشد تا تضمین کننده پیروزی شود. امروز کسی با اطلاعات محدود وارد جنگ ها نمی شود سلاح ها و ابزارهای جنگی به سمتی می روند که هوشمندسازی حداکثری در آنها اتفاق افتاده است در همین زمینه نیز برد سلاح ها و موشک ها افزایش یافته و امکان نگه داشت آنها در بازه های زمانی زیاد شده است.

وی افزایش سرعت در فرآیند تصمیم گیری، اشراف بر صحنه نبرد، آگاهی از وضعیت، شبکه سازی حس گرها و امنیت پایدار را از ملزومات فرماندهی و کنترل دانست.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: امروز باید بدانید در چه عرصه ای و با چه دشمنی روبرو هستیم و باید بدانیم داشته های ما و دشمن در میدان نبرد چیست که در این صورت به آن هدف نهایی که پیروزی است دست یابیم.