گروه طالبان ۵۰۰ دانش آموز را در پاکستان گروگان گرفت

سیاسی

افراد مسلح گروه طالبان ۵۰۰ دانش آموز و معلم را در مدرسه‌ای وابسته به ارتش در شهر پیشاور گروگان گرفتند.

افراد مسلح گروه طالبان صدها دانش آموز و معلم را در مدرسه‌ای در شهر «پیشاور» گروگان گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز عربی، یک مسئول امنیتی پاکستانی اعلام کرد که افراد مسلح ۵۰۰ دانش آموز و معلم را در مدرسه‌ای وابسته به ارتش در شهر پیشاور گروگان گرفتند.

گروه طالبان پاکستان نیز با صدور بیانیه‌ای مسئولیت گروگانگیری در مدرسه وابسته به ارتش در پیشاور را به عهده گرفت.

کد N630580