در نشست نمایندگان دیوان محاسبات کشورهای آسیایی صورت گرفت؛

بررسی راهکارهای حسابرسی کشف فساد مالی و پولشویی

سیاسی

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات در افتتاحیه نشست آسوسای از بررسی راهکارهای حسابرسی کشف تقلب و فساد مالی، ارزیابی مبارزه با پولشویی در نشست مشترک دیوان محاسبات با 14 کشور آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مراسم آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای پیرامون حسابرسی کسب تقلب و فساد مالی، ارزیابی مبارزه با پولشویی و فساد مالی با خیر مقدم صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات آغاز شد.

وی ضمن خیرمقدم به مهمانان این جلسه که از 14 کشور آسیایی به ایران سفر کرده بودند، گفت: جمع حاضر نمایندگان دیوان محاسبات 14 کشور آسیایی هستند که در تکمیل و نهایی کردن دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای تحت عنوان حسابرسی کسب تقلب و فساد مالی فعال بودند.

وی ادامه داد: این پروژه تحقیقاتی ظرف مدت سه سال گذشته تکمیل و نهایی شده و تاکنون 6 جلسه از آن در کشورهای چین، ویتنام، تایلند، فدراسیون روسیه، مالزی و ترکیه برگزار شده است و دیوان محاسبات جمهوری اسلامی میزبان آخرین نشست آن می باشد.

صفایی نسب اظهار داشت: این پروژه تحقیقاتی در سه سال گذشته ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت پولشویی و فساد مالی در کشورهای آسیایی و اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای مذکور به بررسی و ارزیابی رسیدگی های موسسات عالی حسابرسی در این خصوص می پردازد تا ضمن یافتن نقاط ضعف و قوت این گونه رسیدگی ها، علاوه بر تبادل دانش و اطلاعات در این زمینه، موضوع حسابرسی های مربوط به پولشویی و فساد مالی را توسعه دهد.

وی تصریح کرد: نتایج کار این پروژه منجر به تدوین رهنمودهایی برای انجام حسابرسی در سالهای آتی خواهد شد.