کمک آلمانها به اسرائیل برای ساخت ناو جنگی

سیاسی

برلین به منظور کمک به اسرائیل برای ساخت ناوجنگی کمکی بالغ بر 143 میلیون دلار در اختیار آنها قرارداد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشریه آلمانی بیلد ام زونتاگ در این باره نوشت: برلین قصد دارد 143 میلیون دلار از منابع مالی بودجه فدرال خود را برای ساخت کشتی‌های جنگی برای اسرائیل هزینه کند.

بر این اساس رژیم صهیونیستی قصد دارد با این مبلغ  4 فروند ناو جنگی به ارزش یک میلیارد یورو در کارخانه کشتی‌سازی واقع در شهر "کیل" در شمال آلمان بسازد.

اسرائیل پیش از این از آلمان خواسته بود تا تأمین مالی بخشی از این پروژه را برعهده بگیرد.