حضور محمدرضا عارف در گلزار شهدای شهر قم

سیاست داخلی

محمدرضا عارف به منظور سخنرانی در دانشگاه قم به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه به این شهر سفر کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور در گلزار شهدای قم به مقام شامخ شهدا این شهر ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف به منظور سخنرانی در دانشگاه قم به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه به این شهر سفر کرده است.

کد N630288