افخم گروگان‌گیری سیدنی را محکوم کرد

سیاسی

سخنگوی وزارتخارجه با ابراز تعجب از انتشار اخبار غیر دقیق و ناقص در مورد این پناهنده ایرانی گفت: سوابق و شرایط روحی - روانی این فرد که نزدیک به دو دهه قبل به استرالیا پناهنده شده، مکرراً با مقامات استرالیا مطرح شده است و وضعیت وی برای مسئولین ذی‌ربط آن كشور كاملا روشن بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: توسل به شیوه‌های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام دین رحمانی اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم ضمن محکوم کردن گروگان‌گیری امروز در سیدنی استرالیا گفت: توسل به شیوه‌های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام دین رحمانی اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست.

سخنگوی وزارتخارجه با ابراز تعجب از انتشار اخبار غیر دقیق و ناقص در مورد این پناهنده ایرانی گفت: سوابق و شرایط روحی - روانی این فرد که نزدیک به دو دهه قبل به استرالیا پناهنده شده، مکرراً با مقامات استرالیا مطرح شده است و وضعیت وی برای مسئولین ذی‌ربط آن كشور كاملا روشن بوده است.

کد N630116