دیدار سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان با مدیرکل غرب اروپا

سیاسی

سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان با مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه دیدار و در خصوص مسائل مختلفی ازجمله روابط دو جانبه بین دو کشور ، مذاکرات هسته ای، تحولات عراق و سوریه به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلس آنن ،سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان و نماینده پارلمان این کشور امروز با مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص مسائل مختلفی از جمله روابط دو جانبه بین دو کشور ، مذاکرات هسته ای ، تحولات عراق و سوریه به بحث و گفتگو پرداخت. در این دیدار دو طرف بر لزوم بکارگیری ظرفیتهای موجود برای بسط و توسعه روابط بین دو کشور تاکید کردند.

مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه کشورمان با بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات هسته ای و حمایت همه اقشار مردم کشور از توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای ، ظرفیتهای فراوان همکاریهای دو کشور در بخش های صنعتی ، اقتصادی ، فرهنگی ، دانشگاهی و بخش انرژی را فرصتی دانست که منافع دو جانبه را هر چه بیشتر می تواند توسعه و تعمیق بخشد.

نیلس آنن با اشاره به تمدید مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری کرد که طرفین در دور جدید گفتگوها به یک توافق مرضی الطرفین برسند.

در ادامه دو طرف بر لزوم مبارزه قاطع با داعش و افراط گرایی تاکید کردند.

 نیلس آنن که ریاست مرکز مطالعاتی فردریش ابرت آلمان را نیز بر عهده دارد به دعوت دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جهت برگزاری میزگرد مشترک مطالعاتی به تهران سفر کرده است.