از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه :

گروگانگیری امروز در سیدنی محکوم شد

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن گروگانگیری امروز در سیدنی استرالیا گفت توسل به شیوه های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت بنام دین رحمانی اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن گروگانگیری امروز در سیدنی استرالیا  گفت توسل به شیوه های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت بنام دین رحمانی اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.

سخنگوی وزارت خارجه با  ابراز تعجب از  انتشار اخبار  غير دقيق و ناقص در مورد این پناهنده ایرانی گفت سوابق و شرايط روحی - رواني این فرد که نزديك به دو دهه   قبل به استرالیا پناهنده شده، مکرراً با مقامات استرالیا مطرح شده است و وضعيت وي براي مسئولين ذيربط آن كشور كاملا روشن بوده است.