انتقاد آلمان از حمله نیروهای امنیتی ترکیه به روزنامه نگاران مخالف

سیاسی

سخنگوی دولت آلمان از اقدام نیروهای امنیتی ترکیه در یورش به مطبوعات وابسته به منتقدان آنکارا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، اشتفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان از اقدامات دولت ترکیه علیه روزنامه نگاران مخالف انتقاد کرد.

وی ضمن انتقاد از اقدام دولت ترکیه علیه تعدادی از روزنامه نگارانی که مخالف دولت ترکیه هستند افزود: این اقدام دولت ترکیه در استفاده از نیروهای امنیتی با اصول اساسی آزادی بیان و روزنامه نگاری منافات دارد.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی ترکیه به روزنامه زمان که به فتح الله گولن از رهبران روحانی منتقد سیاستهای دولت اردوغان که در آمریکا به سر می برد حمله کرده بودند.