"سیندی وسترگارد" در گفتگو با مهر:

قدرتهای هسته‌ای تمایلی به برچیدن زرادخانه هسته‌ای خود ندارند

سیاسی

کارشناس خلع سلاح و عضو DIIS تصریح کرد 5 کشور دارای سلاح هسته ای تمایلی به برچیدن زرادخانه سلاح های هسته ای خود ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش کنفرانسی تحت عنوان "تاثیر انسانی سلاح های هسته ای" در شهر وین پایتخت کشور اتریش برگزار شد که در این کنفرانس موضوعاتی همچون پیامدهای انسانی بالقوه ناشی از انفجار سلاح های هسته ای مانند آثار این نوع انفجارها بر سلامت انسان ها، محیط زیست، توسعه، آب و هوا، امنیت غذایی و زیرساخت­ های جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این کنفرانس بین المللی که نمایندگان حدود 150 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند برای اولین بار آمریکا و انگلستان هم حضور یافتند.

رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور در این کنفرانس به تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران پرداخته و گفت: تملک سلاح­‌های هسته­ ای، باعث امنیت و تضمین آن برای هیچ کشوری نیست و تنها ضمانت مطلق در مقابل تهدید این سلاح­ های غیر انسانی، انهدام کامل آنها تحت کنترل شدید بین­ المللی است.

بررسی فعالیت های قدرتهای هسته ای نشان داده است که آن ها دارای 27 هزار کلاهک هسته ای هستند و در این میان حدود 97 درصد از این کلاهک ها به روسیه و امریکا تعلق دارد. حدود 12 هزار و 500 کلاهک هسته ای در وضعیت عملیاتی قرار دارند و مابقی آنها در زرادخانه های هسته ای کشورها ذخیره شده اند، هرچند که به موجب توافقات صورت گرفته انتظار می رفته بیشتر کلاهک های بالفعل منهدم شوند، اما این اقدام هنوز از سوی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای صورت نگرفته است.

این کشورها با تأکید بر معاهدات کنترل تسلیحات همواره تلاش داشته اند از اشاعه سلاح های هسته ای به صورت افقی جلوگیری کنند. حتی در برخی موارد از دستیابی کشورهای فاقد فناوری هسته ای به این فناوری با کاربرد صلح آمیز با ابزارهای مختلف ممانعت به عمل آورده اند. اما در عین حال همواره سعی کرده اند توانمندی هسته ای خود را توسعه داده و به تولید انواع بمب های هسته ای پیشرفته اقدام نمایند.

شایان ذکر است آمریکا و انگلستان اولین کشورهای دارای سلاح اتمی هستند که در کنفرانس اخیر خلع سلاح وین شرکت کردند امری که به نظر می رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشد و با اهداف سیاسی صورت گرفته باشد.

آمریکا و انگلیس در این کنفرانس تحت فشار دیگر کشورهای شرکت کننده بودند تا میزان سلاح های اتمی خود را کاهش دهند اما آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در این کنفرانس درباره خلع سلاح و برچیدن تسلیحات اتمی خود مذاکره نخواهد کرد.

با توجه به اصرار کشورهای دارای سلاح هسته ای بر مسئله "عدم اشاعه سلاح های اتمی" به جای "خلع سلاح اتمی"، خانم "سیندی وسترگارد" کارشناس خلع سلاح شیمیایی و عضو موسسه دانمارکی مطالعات بین الملل (DIIS )، در تبین علت عدم تمایل قدرت های هسته ای به خلع سلاح اتمی به خبرنگار مهر گفت: علت اینکه 5 قدرت هسته ای جهان بیشتر بر عدم تکثیر اصرار دارند تا خلع سلاح این است که این قدرت ها خواهان حفظ زرادخانه های اتمی خود و حفظ قابلیت ها و توانمندی های  هسته ای خود هستند.

وی افزود: بر همین اساس است که قدرتهای هسته ای به جای اینکه خلع سلاح هسته ای را نیز به عنوان یکی از اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد نظر قرار دهند صرفاً تأکیئ بر مقوله عدم اشاعه دارند.

وی تصریح کرد: هر چند مقوله عدم اشاعه نیز جزو اهداف آزانس به شمار می رود.

------------------

پیمان یزدانی