با ابلاغ مصوبات شورا توسط رئیس جمهور؛

روسای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و هنر منصوب شدند

دولت

حجت‌الاسلام والسملمین حسن روحانی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای مسعود شفیعی را به ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای و غلامرضا اکرمی را به ریاست دانشگاه هنر منصوب کرد.

رئیس جمهور مسعود شفیعی را به ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای و غلامرضا اکرمی را به ریاست دانشگاه هنر منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والسملمین حسن روحانی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای مسعود شفیعی را به ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای و غلامرضا اکرمی را به ریاست دانشگاه هنر منصوب کرد.

پیش از این شورایعالی انقلاب فرهنگی، ریاست مسعود شفیعی و غلامرضا اکرمی را تأیید کرده بود.

کد N629846