کویت سال آینده با کسری بودجه مواجه می شود

سیاسی

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب بروز کسری بودجه برای کویت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دارایی کویت گفت: کاهش قیمت نفت موجب کسری بودجه کویت خواهد شد.

انس صالح گفت: کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و رسیدن قیمت هر بشکه نفت به 60 دلار به این معنی است که کویت سال آینده با کسری مواجه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: مشکل کسری بودجه ممکن است دولت را وادار کند تا از صندوق ذخیره کشور و یا صندوق تامین هزینه طرح های توسعه وام بگیرد.