جلالی در دیدار با سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان؛

دست یابی به توافق نهایی به نگاه واقع بینانه طرف‌های مقابل بستگی دارد

سیاسی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دیدار با سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت: دست یابی به توافق نهایی در مذاکرات به نگاه واقع بینانه طرف های مقابل بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلس آنن سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان با کاظم جلالی رئیس مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

جلالی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط دوستانه، تاریخی  ودیرینه دو ملت ایران و آلمان، افزود: پیشینه خوب مراودات دو ملت ظرفیت های وسیعی برای توسعه همکاری های دوجانبه در عرصه های گوناگون فراهم کرده است که باید از آنها به بهترین نحو در جهت تسهیل و تسریع در روابط دوستانه فیمابین استفاده کرد.

رئیس مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی منطقه و تهدیدات ناشی از تقویت گروه های تروریستی برای صلح و امنیت منطقه و جهان، گفت: افراطی گری و تروریزم که اکنون در منطقه شایع شده است دارای ابعاد گسترده ای می باشد که مبارزه با آن نیازمند هم فکری  وهم اندیشی همه کشورها و اتخاذ راهبردی همه جانبه می باشد.

جلالی در پایان این دیدار با اشاره به مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 1+5، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف سازی فعالیت های هسته ای خود، همه ساز و کارهای بین المللی موجود در این زمینه را رعایت کرده است و دست یابی به توافق نهایی به نگاه واقع بینانه طرف های مقابل بستگی دارد.

در ادامه نیلس آنن سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان در این دیدار با اشاره به استقبال مجلس آلمان از توسعه روابط دوستانه دوکشور، گفت:  مجلس آلمان از توسعه روابط دوکشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استقبال می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: توافق هسته ای میان ایران و 1+5 می تواند موجب تسریع و تسهیل مناسبات دوکشور شود.

سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، تصریح کرد:م جلس آلمان خواستار کوتاه شدن مسیر مذاکرات با ایران و رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات پیش رو است.