محاکمه مرسی به اتهام ارتباط با سازمان‌های خارجی از سر گرفته شد

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره امروز -دوشنبه- محاکمه مرسی و ۳۵ نفر از رهبران جماعت اخوان المسلمین را به اتهام تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و طرف‌های خارجی و افشای اسرار امنیت ملی از سر گرفت.

محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر به اتهام ارتباط با سازمان‌های خارجی و دادن اطلاعات سری به آنها از سر گرفته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره امروز -دوشنبه- محاکمه مرسی و ۳۵ نفر از رهبران جماعت اخوان المسلمین را به اتهام تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و طرف‌های خارجی و افشای اسرار امنیت ملی از سر گرفت.

۱۶متهم از این ۳۵ متهم فراری هستند و ۲۱ نفر از آنها از جمله مرسی و رهبران ارشد اخوانالمسلمین و در راس آن‌ها «محمد بدیع» رهبر این گروه در زندان به سر می‌برند.

کد N629651