لاریجانی:

حقوق بشر موضوعی غربی نیست که آنها به بشریت صدقه داده باشند

سیاست داخلی

این حق کشورهای اسلامی است که سبک زندگی خود را چه در فضای عمومی و چه در فضای خصوصی براساس عقلانیت اسلامی انتخاب کنند و هیچ کس حق ندارد به آنها سبک خاصی را از جمله لیبرال دموکراسی را تحمیل کند. همانگونه که جمهوری اسلامی ایران 35 سال است این سبک را براساس عقلانیت اسلامی برای خود برگزیده و به موفقیت های چشمگیری در همه عرصه ها دست یافته است.

دبیر ستاد حقوق بشر در سمینار بین‌المللی اثرات منفی تحریم‌های مالی و اقتصادی در بهره‌مندی مردم از حقوق بشر تحریم های غرب علیه کشورمان را در راستای به شکست کشاندن تجربه انقلاب اسلامی در دنیا دانست و آن را شکست خورده نامید.

به گزارش ایلنا، محمدجواد لاریجانی در سخنرانی خود در این سمینار که صبح امروز با حضور نمایندگان و دیپلمات‌های خارجی مقیم ایران و با محوریت سازمان همکاری اسلامی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: کشورهای اسلامی باید فضای انحصاری لیبرال دموکراسی حاکم بر اسناد حقوق بشری را بشکنند.

لاریجانی گفت: 70 سال پیش کشورهای غربی در غیاب مسلمانان این اسناد را نگاشته اند و اکنون می بینید که جای منطق، ادبیات، فلسفه و عقلانیت اسلامی در این متون خالی است که این هم کمبودی برای این اسناد و هم ظلمی به بشریت محسوب می شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید براینکه با گذشت زمان این کمبود نمایان شده است گفت: اکنون جهان اسلام آگاه‌تر شده‌است و معتقد است که باید سهمی در این اسناد و رویه ها و مکانیزم های حقوق بشری داشته باشد.

لاریجانی گفت: غیبت دیگران در زمان تدوین اسناد و متون حقوق بشری منجر به پدید آمدن یک باور اشتباه درباره جهانشمولی حقوق بشری شد و اینکه همه دنیا باید براساس عقلانیت لیبرال دموکراسی زندگی کنند حال آنکه این جهانشمولی نیست بلکه یک تحمیل واقعی است و ما معتقدیم جهانشمولی به معنی مشارکت و تعامل همه کشورها و در نظر گرفتن حقوق بشر چندفرهنگی است.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد اکنون زمان آن رسیده است تا کشورهای اسلامی با همکاری سازمان همکاری اسلامی نه تنها به خاطر جهان اسلام بلکه به خاطر بشریت این فضای تحمیل و یکجانبه گرایی به اسم جهانشمولی را بشکنند و اجازه دهند سایر فرهنگ ها و سبکهای زندگی که در زیر فشار لیبرال دموکراسی در حال خفه شدن هستند نفس بکشند و از زیر بار تحمیل غرب بیرون بیایند.

لاریجانی با اشاره به اینکه حقوق بشر موضوعی غربی نیست که آنها به بشریت صدقه داده باشند گفت: ما بعنوان کشورهای اسلامی حقوق بشر را موضوعی می دانیم که ریشه در قرآن کریم و آموزه های دینی ما دارد و آیه شریفه "ولقد کرمنا بنی آدم" ناظر بر این ادعا است چرا که خداوند سبحان می فرماید ما انسان را خلق کردیم و به شما کرامت اعطا کردیم و این صدقه نیست بلکه حق خدادادی انسان ها است.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان سه حق، حیات، انتخاب سبک زندگی و توسعه را سه حق عمده همه انسانها دانست و گفت هرگونه تحمیل و تضییق و تحدید در این سه حق نقض حقوق بشر و خلاف همه اسناد و متون بین المللی است.

لاریجانی در ادامه گفت: این حق کشورهای اسلامی است که سبک زندگی خود را چه در فضای عمومی و چه در فضای خصوصی براساس عقلانیت اسلامی انتخاب کنند و هیچ کس حق ندارد به آنها سبک خاصی را از جمله لیبرال دموکراسی را تحمیل کند. همانگونه که جمهوری اسلامی ایران 35 سال است این سبک را براساس عقلانیت اسلامی برای خود برگزیده و به موفقیت های چشمگیری در همه عرصه ها دست یافته است.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه حق حیات، دومین حق انسان هاست گفت: این حق در سه لایه تعریف می شود که اولین لایه آن احتیاجات اولیه بشر و دوم امنیت و سوم حق برخورداری از زندگی اجتماعی است و هرگونه تحدیدی در هریک از این لایه ها نقض حقوق بشر و خلاف حق حیات است. با این همه شما می بینید که عمده این تحریم های سنگینی که غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده و نظیر آن را در هیچ دورانی نمی توان یافت، به همان لایه اول حق حیات مربوط می شود.

لاریجانی با بیان اینکه هدف غرب از اعمال این تحریم های سنگین و غیرانسانی علیه جمهوری اسلامی ایران بازداشتن ایران از پیشرفت و به شکست کشاندن تجربه کشورمان در ابتنای یک نظام سیاسی، مدنی برپایه عقلانیت اسلامی بوده است گفت: الحمدالله این تحریم ها به شکست انجامیده و ما همچنان در حال پیشرفت هستیم و باز هم پیشرفت خواهیم کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: درست است که ما با وجود همه این تحریم های غیر انسانی از پای در نیامده ایم و همچنان استوار ایستاده ایم اما این باقی ماند و دوام آوردن ما به اعمال ضدحقوق بشری و ضد انسانی آنها مشروعیت نمی بخشد. حرف ما این است که اگر هدف این بوده که ایران را از پیشرفت باز دارند شکست خورده اند و الا در این که این تحریم ها غیر مشروع هستند و در تناقض کامل با اسناد اصلی حقوق بشر هستند هیچ شکی نیست.

لاریجانی در ادامه گفت: کشور ما منابع انسانی بسیار زیاد و غنی دارد و ما روابط خوبی با همه کشورها داریم و اینگونه نیست که ما نتوانیم از امکانات فراوان موجود در دنیا استفاده کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ممکن است برای برخی روابط با دنیا فقط در روابط با پاریس و لندن و واشنگتن معنی شود اما ما اینگونه فکر نمی کنیم و چه بسا روابط ما با کشورهای همسایه مان به مراتب ارزشمند تر از روابط با غرب باشد. برای ما دنیا به معنی فقط غرب نیست که فقط با آن شروع شود و با آن به پایان برسد.

جواد لاریجانی با بیان اینکه سومین حق، حق توسعه است گفت: ایران برغم تحریم های گسترده غرب همچنان توسعه یافته ترین کشور در خاورمیانه است و ما از پشرفت های مختلفی در که عمده فناوری ها از جمله هسته ای، نانو، سلول های بنیادین و... به دست آورده ایم خرسند هستیم.

دبیر ستادحقوق بشر کشورمان با اشاره به فناوری هسته ای گفت: ما به دو دلیل دنبال بمب اتمی نیستیم یکی اینکه ما به اندازه کافی از لحاظ نظامی قوی هستیم و بمب اتمی جایگاهی در دکترین دفاعی ما ندارد و دوم که از اولی نیز مهمتر است وجود فتوای آیت الله خامنه ای مبنی بر حرام بودن آن است که ما فتوا را از قانون هم مهم تر می دانیم.

لاریجانی گفت: بمب اتم بهانه ای برای سد کردن پیشرفت های علمی و فناورانه ما است. آنها به صراحت می گویند که شما بیش از حد پیشرفت کرده اید. انها دارند مبنایی را تعریف می کنند و می گویند کشورهایی مثل شما نباید از یک سطحی که ما برایتان تریف می کنیم فراتر بروید. می گویند قدتان بلند شده است و حالا باید پاهایتان را ببریم تا دوباره کوتاه شوید. ما زیر با این حرف زور نمی رویم چرا که در هیچ یکی از متون حقوق بشری بین المللی از محدودیت در توسعه سخنی به میان نیامده است.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: موید این ادعا اخراج دانجشویان خوش فکر و خوش استعداد ما از دانشگاه های اروپایی است. آنها را که در رشته هایی متفاوت از هسته ای هم درس می خواندند به بهانه اینکه ممکن است این تحقیقات و درس شما در راه هسته ای مورد استفاده قرار گیرد اخراج کرده اند که مایه شرمساری اروپاست چرا که جلوگیری از فراگیری علم و دانش بدیهی ترین نقض حقوق بشر است.

محمد جواد لاریجانی در انتها یک بار دیگر بر ضرورت هماهنگی و بیداری کشورهای اسلامی درباره حقوق بشر تاکید کرد و گفت: فکر می کنم الان زمانی است که باید مداخله کنیم و حقوق بشر باید موضوع خاص کشورهای اسلامی باشد. کشورهای اسلامی باید در این امر مشاکرت و تعامل داشته باشند و عقلانیت اسلامی و حقوق بشر چندفرهنگی را جایگزین یکجانبه گرایی غرب کنند و مفهوم تازه ای از جهانشمولی حقوق بشر در دنیا ارائه کنند.

کد N629602