بازداشت 214 فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی از ابتدای دسامبر

سیاسی

انجمن اسرای فلسطین در بیانیه ای از بازداشت 214 فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی از ابتدای دسامبر تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، انجمن اسرای فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: از آغاز ماه دسامبر تاکنون 214 فلسطینی که اغلب آنها ساکن قدس بودند در استان های شمالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شده اند.

در این بیانیه آمده است: 80 نفر از این افراد ساکن شهر قدس، 50 نفر ساکن استان الخلیل، 23 نفر ساکن رام الله و البیره، 22 نفر ساکن استان بین لحم و 20 تن از اهالی نابلس هستند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: در جنین نیز 7 فلسطینی، در طوباس 4 فلسطینی و 3 نفر در استان قلقیلیه و 3 تن دیگر در استان سلفیت بازداشت شده اند. همچنین یک نفر در استان اریحا و یک تن دیگر در استان طولکرم بازداشت شده اند.