پیام دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به سمینار آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر

نماینده مستقل دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی پیام دبیر کل این سازمان در سمینار بین‌المللی آثار منفی تحریم‌های مالی و اقتصادی بر بهره‌مندی مردم از حقوق بشر قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بخش هایی از این پیام تاکید شد: تحریم‌ها از سوی برخی از کشورها چندان غیر مشروع هم نیست چرا که بر اساس فصل هفتم منشور است و در برخی از موارد اعمال تحریم می‌تواند صورت گیرد. اما بر اساس چارچوب منشور ملل متحد و ماده 41 فصل 7 استفاده از تحریم‌ها در عصر حاضر به قدری گسترش یافته که به لحاظ بین‌المللی و منطقه ای و یک جانبه نیز در حال اتفاق است و این مسئله شقوق حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده است.

در ادامه پیام دبیر کل سازمان همکاری اسلامی آمده که تاثیرات تحریم ها بر حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر طر ح شده است و همچنین کنوانسیون بین‌المللی در این باره تصویب شده است. معتقدیم هر کشوری باید حقوق بشر را در ابعاد و بخش های مختلف به طور سیاسی اجتماعی تضمین کند و هر اقدامی که این حقوق را زیر پا بگذارد مورد پذیرش نیست. متاسفانه تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر بسیار زیاد است و نیاز است تا مکانیزمهایی برای تشخیص این موضوع ایجاد شود که از این جمله می توان به ایجاد سیستم نظارت بر تحریم‌های موثر بر حقوق بشر اشاره کرد.

انتهای پیام

کد N629363