8000 پزشک از عراق گریخته‌اند

ایسنا نوشت:

به دنبال پیامدهای خشونت‌بار مستمر در کشور عراق این کشور با کاهش فاحش کادر پزشکی خود مواجه شده است، به طوری که هزاران پزشک از زمان حمله آمریکا به این کشور در سال 2003 مجبور شدند که کشور خود را ترک کنند.

به گزارش سایت اینترنتی المحیط کشور عراق برای مقابله با بیماری‌ها و درمان و جراحت‌های ده‌ها هزار شهروند خود به کادر پزشکی متخصص نیاز دارد اما در حال حاضر تعداد پزشکانی که به دنبال زندگی در امنیت از این کشور مهاجرت کرده‌اند، به حدود هشت هزار تن می‌رسد.

وضعیت بد بیمارستان‌های عراق، نقض کادر پزشکی همزمان با ادامه وخامت اوضاع امنیتی در این کشور حس ناکامی را در میان پزشکانی که در عراق مانده‌اند، ایجاد کرده است. این پزشکان مجبورند برای جبران کمبود امکانات ساعات طولانی تحت شرایط امنیتی بد کار کنند. تعداد زیادی دانشکده‌های پزشکی هم نتوانسته این مشکل را برطرف کند.

به نظر می رسد تا زمانیکه عراق قوانینی را برای توقف مهاجرت پزشکان به خارج از کشور اعمال نکند، این مشکل حل نخواهد شد.

52261

کد N629305