رئیس جمهور حکم ریاست دانشگاه امیرکبیر را ابلاغ کرد

دولت

حجت‌الاسلام روحانی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، با ابلاغ مصوبه این شورا، سید احمد معتمدی را به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب کرد.

رئیس‌جمهور با ابلاغ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، سیداحمد معتمدی را به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام روحانی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، با ابلاغ مصوبه این شورا، سید احمد معتمدی را به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب کرد.

پیش از این، انتخاب سید احمد معتمدی به سمت ریاست دانشگاه امیرکبیر در جلسه 753 شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود.

کد N629273