هیأت وزیران تصویب کرد

اختصاص صد میلیارد ریال برای ایجاد سامانه موقعیت‌یابی زمین پایه ملی

هيات دولت

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، یکصد میلیارد ریال به منظور ایجاد سامانه موقعیت‌یابی زمین پایه ملی کشور، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا،در مصوبه هیأت وزیران آمده است:

مبلغ بیست میلیارد ریال به صورت هزینه ای و مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ایجاد سامانه موقعیت یابی زمین پایه ملی کشور، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 17/ 9/ 1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N629062