فیلمی از آزاد شدن تعدادی از گروگانها در سیدنی

درپی گروگان‌گیری در کافه‌ای در شهر سیدنی استرالیا پلیس این شهر با تایید آزادی ۲ گروگان دیگر اعلام کرد که تعداد گروگان‌های آزاد شده به ۵ نفر رسید.

فیلمی از آزاد شدن تعدادی از گروگانها در سیدنیدرپی گروگان‌گیری در کافه‌ای در شهر سیدنی استرالیا پلیس این شهر با تایید آزادی ۲ گروگان دیگر اعلام کرد که تعداد گروگان‌های آزاد شده به ۵ نفر رسید.

 

 

 

 

منبع: گاردین

5252

کد N628921