فرهادی در جمع خبرنگاران:

هیات نظارت بر دانشگاه‌ها در لغو سخنرانی‌های 16 آذر دخالتی نداشت

دولت

خیلی از افراد خودشان نخواستند سخنرانی کنند، سخنرانی عده‌ای از افراد نیز اصلا مصوب نشده بود که بعدا بگویند لغو شده است.

وزیر علوم گفت: خیلی از افراد خودشان نخواستند سخنرانی کنند، سخنرانی عده‌ای از افراد نیز اصلا مصوب نشده بود که بعدا بگویند لغو شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات در جمع خبرنگاران درباره لغو برنامه‌های برخی شخصیت‌ها در 16 آذر گفت: هیات نظارت بر دانشگاه‌ها در این موضوع دخالتی نداشته است و حتی قرار شد سخنرانی‌هایی که لغو شده است روز دیگری در همان مکان برگزار شود.
دانشگاه‌ها مستقل‌ هستند، شورای نظارت و مقررات آیین‌نامه‌ای دارد و اگر قرار بوده برنامه سخنرانی برای کسی در نظر بگیرند، باید یک هفته قبل درخواستشان را ارائه می‌دادند تا در شورای نظارت مصوب و مجوز سخنرانی تأیید می‌شد و سپس آنها می‌آمدند و سخنرانی می‌کردند.

وی افزود: خیلی از افراد خودشان نخواستند سخنرانی کنند، سخنرانی عده‌ای از افراد نیز اصلا مصوب نشده بود که بعدا بگویند لغو شده است.

وزیر علوم ادامه داد: در برخی از موارد نیز اصلا هیأت نظارت دانشگاه نقشی در لغو سخنرانی نداشت، بلکه مراجع دیگری درخواست دادند که سخنرانی انجام نشود و در دو مورد این اتفاق افتاده است.

 

کد N628807