رئیس سابق سازمان اطلاعاتی پاکستان:

خروج نیروهای خارجی پیش‌ شرط همه چیز در افغانستان است

سیاسی

رئیس سابق سازمان اطلاعاتی پاکستان خروج نیروهای خارجی را پیش‌ شرط همه چیز در افغانستان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "حمیدگل" در گفتگو با روزنامه نیوز اینترنشنال با اشاره به تداوم حملات طالبان همزمان با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کرد که تا زمان خروج نظامیان از این کشور هیچ‌ چیز حملات شبه نظامیان را متوقف نمی کند.

وی خروج نیروهای خارجی را پیش‌ شرط اول و قبل از  همه چیز در افغانستان خواند و گفت آزادی و ایمان دو بخش جدایی‌ ناپذیر این کشور هستند.

حمیدگل با اشاره به مخالفت مردم افغانستان با اشغال کشورشان از سوی نیروهای خارجی و افزایش شمار نظامیان از ۹ هزار و ۸۰۰سرباز به ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر گفت اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند حملات ادامه خواهد یافت و هیچ‌ چیز نمی‌ تواند آن را متوقف کند.