مقتدی صدر از هوادارانش خواست همچنان آماده‌باش بمانند

سیاسی

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدری در عراق با اعلام اینکه «عراق در خطر است»، از هواداران خود خواست تا به صورت یکپارچه همچنان آمادگی کامل خود را حفظ کنند.

رهبر جریان «صدری» در عراق از هواداران خود خواست تا همچنان متحد و آماده باش بمانند.

به گزارش ایلنا به نقل از «المسله»، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدری در عراق با اعلام اینکه «عراق در خطر است»، از هواداران خود خواست تا به صورت یکپارچه همچنان آمادگی کامل خود را حفظ کنند.

صدر همچنین از نیروهای «سرایا السلام» وابسته به جریان صدری خواست لباس نظامی به تن نکنند و با اطاعت از اوامر نظامی فرماندهی مرکزی، از مداخله در امور سیاسی کشور پرهیز کنند.

رهبر جریان صدری همچنین از استفاده از اسم «سرایا السلام» با هدف کسب مال و تجارت و استفاده از آن در ادارات دولتی مخالفت کرده است؛ چراکه این اقدام باعث تخریب نام سرایا السلام می‌شود.

کد N628654