نیکبخت‌ در گفت‌وگو با ایلنا:

نمایندگان در مسائل خارج از شغل خود مصونیت ندارند

سیاست داخلی,صالح نیکبخت

استعلام‌ها برای این است که مشخص شود این مبالغ از وجوه سازمانی یا از وجوه خود مرتضوی داده شده است که البته وجوه در اختیار مدیر (مرتضوی) را هم نمی‌شود به هر فردی پرداخت کرد.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: بحث استعلام‌ها از نمایندگان برای این است که مشخص شود این مبالغ از وجوه سازمانی یا از وجوه خود مرتضوی داده شده است که البته وجوه در اختیار مدیر (مرتضوی) را هم نمی‌شود به هر فردی پرداخت کرد.

محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به این مساله که عنوان شده مرتضوی علی‌رغم احضار روز سه‌شنبه به دلیل بیماری به دادسرا مراجعه نکرده است، یادآور شد: برای این کار باید گواهی پزشک معتمد پزشکی قانونی ارائه شود.

وی افزود: در صورتیکه سازمان پزشکی قانونی گواهی کند که متهم بیمار بوده یا قادر به حرکت نیست یا دارای معذوریت‌هایی است که در قانون به آن اشاره شده است، وی می‌تواند از حضور در دادگاه یا دادسرا خودداری کند. اما با پایان معذوریت خود باید به مقام قضایی مراجعه کند.

نیکبخت تصریح کرد: در صورتی که متهم هیچ‌یک از عذر‌های قانونی را نداشته باشد و عمدا در دادسرا یا دادگاه حاضر نشود٬ حکم جلب برای وی صادر خواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اینکه اعلام شده قرار است استعلام‌های لازم در مورد نمایندگانی که از مرتضوی پول دریافت کردند، گرفته شود، گفت: چنانچه این نمایندگان مطلع باشند که این پول از وجوه سازمانی است، دریافت آن با هر عنوانی غیرقانونی بوده ولی مشمول امر کیفری نخواهد بود مگر اینکه ثابت شود که چنین وجهی برای تحبیب کسی برای انجام کاری با عنوان رشوه را داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه چنین وجوهی برای تک‌تک نماینده‌ها اندک بوده و جمع آن زیاد است به نظر نمی‌رسد که دریافت این مبالغ تحت این عنوان بوده باشد ولی در هر صورت چون سرمایه و دارایی سازمان تامین اجتماعی از وجوه عمومی است، هرگونه هزینه، مصرف و دریافت آن خلاف قانون است و باید با توجه به وضعیت خاص متهم و پرونده‌هایی که در مورد او تشکیل شده است، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

نیکبخت تاکید کرد: بحث استعلام‌ها برای این است که مشخص شود این مبالغ از وجوه سازمانی یا از وجوه خود مرتضوی داده شده است که البته وجوه در اختیار مدیر (مرتضوی) را هم نمی‌شود به هر فردی پرداخت کرد.

وی افزود: به هر حال به نظر نمی‌رسد که این وجوه برای مصارف شخصی نماینده‌ها دریافت شده باشد و هرگونه قضاوت در این زمینه باید بر اساس تحقیقات بیش‌تری انجام شود.

نیکبخت با بیان اینکه استعلام‌های مورد نظر از مدیریت فعلی سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به شستا دریافت خواهد شد، گفت: نباید فراموش کرد که نمایندگان مجلس تنها در مورد مسائلی که مربوط به شغل نمایندگی آنهاست در گفتار و رفتار دارای مصونیت هستند و در مورد سایر اتهامات مانند اشخاص عادی با آنها برخورد می‌شود.

کد N628622