توصیه مهم مقتدی صدر به مبارزان "سرایا السلام"

سیاسی

رهبر جریان صدر از مبارزان گردانهای "سرایا السلام" خواست پایبندی به وحدت و یکپارچگی ، آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  المسله، مقتدی صدر همچنین به مبارزان گروه موسوم به سرایا السلام دستور داد از پوشیدن یونیفورم نظامی خودداری کرده و به دستورات رهبری جریان در زمینه نظامی پایبند باشند و از دخالت در امور سیاسی بپرهیزند.

مقتدی صدر تاکید کرد عراق ما در معرض خطر است و همه باید متحد و در اوج آمادگی باشند.

وی مخالفت خود را با استفاده از نام سرایاالسلام در تجارت و به کارگیری آن در ادارات دولتی اعلام کرد.

مقتدی صدر، یازدهم دسامبر نیز نیروهای گروه سرایاالسلام را به آماده طی 48 ساعت برای لبیک به ندای جهاد مرجعیت فراخوانده بود. معاون امور جهادی مقتدی صدر هم علت این دستور را شرایط فوق العاده و خطری که شهر سامراء را در برگرفته بود، اعلام کرد.