تصاویر رویترز از گرونگانگیری در سیدنی/ گروگانگیران با پلیس تماس گرفتند/ 3 نفر فرار کردند

کد N628380