پلیس استرالیا از مردم خواست به فعالیت‌های عادی خود ادامه دهند

واحد مرکزی خبر نوشت:

سخنگوی پلیس سیدنی از مردم خواست به فعالیت های عادی خود در شهر ادامه دهند.

به گزارش شبکه ی تلویزیونی سی ان ان؛سخنگوی پلیس استرالیا در سیدنی گفت: ما امروز در سیدنی مورد آزمایش واقع شدیم. پلیس و مردم استرالیا مورد آزمایش واقع شدند اما این آزمایش هر چه که باشد ما مستقیا با آن مواجه خواهیم شد. ما همچنان یک جامعه ی دمکراتیک و مدنی قوی باقی خواهیم ماند.
این سخنگو گفت: من به کمیسر پلیس و عملکرد پلیس نیوساوث ولز اطمینان کامل دارم.آنها در واقع بهترین پلیس در دنیا هستند که اقدام قاطع کرده اند. آنها هرکاری را که بتوانند انجام می دهند. ما بسیار خوشبخت هستیم که چنین پلیس هایی داریم که به فکر مراقبت از مردم هستند.
وی از مردم خواست به فعالیت های عادی خود در شهر بپردازند.

5252

کد N628378