کیهان : ابراهیم یزدی تمام اسناد ساواک در مورد خودش را خارج کرد

روزنامه کیهان در صفحه پاورقی خود نوشت:

یکی از نزدیکان دکتر ابراهیم یزدی اظهار داشته بود که دکتر یزدی پیش از انقلاب و در دوران اقامت در آمریکا، با جورج بوش پدر ـ از رؤسای سابق سازمان سیا ـ ارتباط مستمر داشته است.  
نکته جالب توجه در مورد دکتر یزدی آن است که وی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، کلیه اسناد و مدارک مربوط به خویش را که در ساواک بود، از مرکز ساواک خارج کرد و به نقطه نامعلومی انتقال داد. در ابتدای انقلاب، اولین رئیس مرکز اسناد ساواک، عبدالعلی بازرگان ـ فرزند مهندس بازرگان ـ بود و به واسطه وی اسناد زیادی از مرکز ساواک خارج و ناپدید شد. 1
بدین ترتیب دکتر یزدی کلیه ردهای پیش از انقلاب خود را پاک کرده و هیچ سابقه‌ای از خود در میان اسناد ساواک باقی نمی‌گذارد. باید از جناب دکتر یزدی پرسید چگونه فردی می‌تواند مدعی باشد که از دهه 1330 علیه حکومت شاه مبارزه می‌کرده است اما هیچ گزارش و سندی در مورد وی در اسناد ساواک موجود نباشد ؟! همچنین می‌توان حدس زد که اسناد ارتباطات دکتر یزدی با سازمان سیا نیز در روز حمله دانشجویان به سفارت آمریکا، در همان ساعات اولیه توسط مأمورین سیا، با دستگاه‌های کاغذ پودرکن از بین رفته تا این منبع ارزشمند سازمان سیا لو نرود. باید به یاد داشت که در همان ساعات اولیه، به اندازه دو بشکه اسناد سرّی و به کلی سرّی توسط مأمورین سفارت از بین رفت.  
در مورد برخی قرائن و شواهد ارتباطات اطلاعاتی ابراهیم یزدی با سازمان سیا، یکی از اعضای دادستانی انقلاب اسلامی مرکز می‌گوید :
« هنگامی که ابراهیم یزدی در مجلس شورای اسلامی دوره اول نماینده بود، نامه‌هایی از طرف یک خانم در آمریکا برای او فرستاده می‌شد. آن خانم راجع به مسائل و اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی واقع می‌شد، از او سؤال می‌کرد ... یک بار هم کتابی از آمریکا برای وی ارسال شده بود که با سوزن، بعضی از حروف آن کتاب را سوراخ کرده بودند [یک نوع رمز اطلاعاتی ] ... بعد‌ها فهمیدیم در همان سالی که آقای ابراهیم یزدی به مکه می‌رود، آن خانم هم از آمریکا به مکه می‌رود و در آنجا با هم ملاقات می‌کنند ... پس از چند ماه که مکاتبات ابراهیم یزدی کنترل می‌شد، آن‌ها متوجه شدند و مکاتبه با آدرس ایشان را قطع کردند»

 

17302

کد N628147