روزنامه جوان:امکاناتی برای سران فتنه وجود دارد که اغلب مردم از آن محرومند

روزنامه جوان نوشت:

به رغم ادعاي وجود حصر براي سران فتنه، شرايطي كه اكنون براي آنها مهياست شباهتي به حصر ندارد، چراكه بهترين تيم‌هاي پزشكي كشور در اختيار آنهاست، ديدارهاي خانوادگي و دوستانه را نيز دارند و بعضاً به امكانات ورزشي و... نيز دسترسي دارند كه اغلب مردم از آن محرومند، بنابراين وضعيت موجود جز اينكه هزينه‌اي را بر نظام تحميل مي‌كند، صرفه ديگري ندارد و تنها به بستري جهت حفاظت از آنها تبديل شده است تا حصر.

 

17302

کد N628146