سوال پزشکیان درباره سختگیری در اجرای امر به معروف:دست اندازی به اموال مردم مهمتر است یا...؟

روزنامه آرمان در مصاحبه با مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس نوشت:

سؤال من این است که برخی نمایندگان که نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر سخت‌گیری می‌کنند، آیا نمی‌دانند که بزرگ‌ترین و بارزترین اهل منکر، عده‌ خاصی هستند که به پول‌های مردم دست اندازی می‌کنند؟ آیا نمی‌دانند که باید مقابل آنها ایستاد نه جوانی که شاید ظاهرش مناسب نباشد و بخواهیم آن را اصلاح کنیم؟ البته اصلاح رفتارها و پوشش‌های اجتماعی نیاز است اما منکر واقعی آن عملی است که باعث هدررفت منابع ملی و منجر به بیکاری جوانان می‌شود. اگر جلوی فساد و رانت گرفته شود، جوانان شاغل می‌شوند و روی به ازدواج می‌آورند. تنها از این راه است که می‌توان جلوی منکرات را گرفت و تخلفات اجتماعی و ناهنجاری‌ها را کاهش داد.
[span]17302

کد N628143