گزارش بانک مرکزی در خصوص نقشه راه ۱۴۰۰ شبکه بانکی/اختصاص ۱۵میلیارد ریال برای حمایت ازتیم ملی والیبال

تسنیم نوشت:

 نقشه راه تحول در نظام بانکی از طریق بازآرایی بانک مرکزی مطابق با الگوهای موفق جهانی ودر چارچوب ساختار حقوقی وملاحظات بومی کشور محقق گردیده و زمینه را برای ایجاد تحول اساسی در شیوه بانکداری و نظارت بر بازار پول را رقم خواهد زد.

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت عصر امروز به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و پس از بحث وتبادل نظر اعضای دولت درباره مسایل ومباحث روز کشور تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.

در ابتدای این جلسه بانک مرکزی گزارشی در خصوص نقشه راه 1400 بانک مرکزی به هیئت وزیران ارایه داد در این گزارش دلایل تدوین نقشه راه 10 ساله شبکه بانکی؛مهار تورم ونقدینگی، نظارت موثر بر نظام پولی و مبارزه با فساد ، تحول در مفاهیم بانکداری و فناوریهای نوین بیان شد.
نقشه راه تحول در نظام بانکی از طریق بازآرایی بانک مرکزی مطابق با الگوهای موفق جهانی ودر چارچوب ساختار حقوقی وملاحظات بومی کشور محقق گردیده و زمینه را برای ایجاد تحول اساسی در شیوه بانکداری و نظارت بر بازار پول و بانکداری مرکزی کشور رقم خواهد زد.
هیئت وزیران پس از استماع گزارش ضمن استقبال از برنامه ریزی انجام شده توسط بانک مرکزی بر اجرای کامل برنامه ها تا نیل به اهداف مورد نظر تاکید کردند.
با تصویب دولت ، مبلغ یکصد ونود وپنج میلیارد وششصد وسه میلیون ریال اعتبار برای بازسازی تاسیسات زیر بنایی خسارت دیده از سیل وطوفان وتامین سود وکارمزد تسهیلات پرداخت شده به گلخانه داران خسارت دیده ناشی از خشکسالی طوفان وریزگردها در استان سیستان وبلوچستان اختصاص یافت.
همچنین با تصویب دولت مبلغ پانزده میلیارد ریال برای حمایت وتشویق ورزشکاران مربیان وکادر فنی تیم ملی والیبال در اختیار وزارت ورزش وجوانان قرار گرفت.
هیئت وزیران همچنین به سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داد مبلغ پانصد وهشتاد میلیارد ریال از محل منابع داخلی در افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی مشارکت نماید.
اصلاح آیین نامه اجرایی بخشی از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از دیگر مصوبات امروز جلسه هیئت دولت بود.

 

2323

کد N628076