خلیل الحیه:

مقاومت فلسطین اسرائیل را محو خواهد کرد

سیاسی

یکی از اعضای دفتر حماس با اشاره به رو به زوال بودن رژیم صهیونیستی از محو آن از سوی گروههای مقاومت فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: کسی که تصور می کند اسرائیل به وجود آمده تا باقی بماند خیال پرداز است زیرا  رژیم جعلی اسرائیل رو به زوال است و گردانهای قسام و  القدس و دیگر گروههای مقاومت و ملت فلسطین آن را محو خواهند کرد.

وی افزود: حماس با وجود همه توطئه ها و چالشهایی که در مسیر آن وجود داشته است، مقاومت را ادامه داده است.

الحیه از پایبندی به اصول فلسطین که در راس آنها حق بازگشت آوارگان، بیت المقدس و شکستن محاصره غزه خبر داد.

وی بیان کرد: موضوع قدس و حق بازگشت جز با زوال اشغالگران و پایان اشغال فلسطین حل نخواهد شد. هماهنگی امنیتی با اشغالگران باید قطع شود. حماس با دیگر گروههای ملی و اسلامی به دنبال فعال کردن مقاومت در کل فلسطین از جمله قلب بیت المقدس و کرانه باختری است.