فیلم/دستگیری فعالان رسانه ای مخالف دولت در ترکیه

سیاسی

دستگیری بیش از 23 فعال رسانه ای مخالف دولت ترکیه انتقاد گروه های سیاسی اپوزیسیون این کشور را برانگیخته است.

فیلم/دستگیری فعالان رسانه ای مخالف دولت در ترکیهدستگیری بیش از 23 فعال رسانه ای مخالف دولت ترکیه انتقاد گروه های سیاسی اپوزیسیون این کشور را برانگیخته است.