پیش بینی البرادعی درباره حکام کنونی عرب

واحدمرکزی خبر نوشت:

محمد البرادعی معاون سابق رئیس جمهور مصر گفت حکام کنونی عرب تا ده سال آینده دیگر در قدرت نخواهند بود. برادعی گفت جوانان مسئولیت را به دست خواهند گرفت به همین سبب آموزش یک قضیه اساسی است که کشورهایی که در آنها بهار عربی رخ داده است باید به آن متمرکز شوند. به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری سمای فلسطین ، برادعی دیروز متن سخنرانی اش را در صفحه شخصی خود در پایگاه اینترنتی توییتر که چهارم دسامبر کنونی در مدرسه فلچر وابسته به دانشگاه تافتس در آمریکا با عنوان «بهار عربی ... درسها و چشم انداز آینده» ایراد شد منتشر کرده است. البرادعی گفته است:« دموکرسی قهوه نیست که به سرعت آماده شود بلکه یک فرهنگ است. همگان [ پیش از انقلاب مصر در ژانویه سال 2011 میلادی] به آنچه که نمی خواستند کاملا واقف بودند اما فردای پس از انقلاب دستیابی به توافقی درباره آنچه می خواستند بسیار سخت بود.» وی در مقایسه انقلابهای بهار عربی با انقلابهای اروپایی و آمریکایی گفت :«فرانسوی ها به جمهوری سوم و ثبات پس از نود سال رسیدند و انقلاب آمریکا نیز پس از یک جنگ داخلی با 600هزار قربانی به نتیجه رسید.» البرادعی افزود « کشورهای بهار عربی با چند مسئله پیچیده مواجه هستند که دربرگیرنده نیاز به وجود عدالت انتقالی و حقیقت یابی و بازخواست و توسعه اقتصادی و اجتماعی و توسعه جامعه مدنی است.» البرادعی تأکیدکرد مهم‌ترین قضیه نیز نیاز به آموزش است. حکام کنونی تا ده سال دیگر در قدرت نخواهند بود و به جوانان نیاز است تا مسئولیت را به دست بگیرند به همین لازم است که آموزش دیده باشند و جهان امروز را باید همان گونه که هست بفهمند.» وی افزود سراسر منطقه در بحران است و به کنفرانس فراگیر صلح نیاز است که همه بازیگران در آن شرکت کنند. البرادعی پس از همایش نیز در سخنانی تأکید کرد به این مشکل باید نگاه جهانی شود زیرا چیز خاصی درباره ملتهای خاورمیانه وجود ندارد که باعث شود آنان سزاوار زندگی در سایه دیکتاتورها باشند.

4949

کد N627970