بازداشت شبکه تروریستی در جنوب غرب تونس

سیاسی

منابع وابسته به وزارت کشور تونس از انهدام یک شبکه تروریستی در جنوب غرب آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت کشور تونس از فروپاشی یک شبکه تروریستی در جنوب غرب این کشور و بازداشت همه اعضای این شبکه خبر داد.

دربیانیه وزارت کشور تونس آمده است: نیروهای گارد ملی و واحدهای مقاومت ضد تروریسم موفق به فروپاشی شبکه تروریستی و بازداشت همه اعضای آن که تعداد آنها هفت نفر است پس از دریافت اطلاعات و پیگیری های امنیتی دقیق و فراوانی که بیش از یکماه به طول کشیده است شده اند.