هیأت دولت تصویب کرد؛

اختصاص 83 میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی استان یزد

سیاسی

باتصمیم هیأت وزیران، مبلغ هشتاد و سه میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های وارده ناشی از خشکسالی و تکمیل بازسازی تأسیسات خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اختیار استانداری یزد قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، با تصویب هیأت وزیران، مبلغ هشتاد و سه میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های وارده ناشی از خشکسالی و تکمیل بازسازی تأسیسات خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اختیار استانداری یزد قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

در مصوبه هیأت وزیران آمده است:

1. مبلغ هشتاد و سه میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، برای جبران خسارتهای وارده ناشی از خشکسالی و تکمیل بازسازی تأسیسات خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به شرح جدولی در اختیار استانداری یزد قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود:

2. استانداری یزد موظف است گزارش عملکرد اعتبار یادشده را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 17/9/1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.