روزنامه دی ولت گزارش داد؛

اتحادیه اروپا در مسیر برسمیت شناختن کشور فلسطینی

سیاسی

یک روزنامه آلمانی در یادداشتی از برسمیت شناخته شدن قریب الوقوع کشور فلسطینی از سوی اتحادیه اروپا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دی ولت در یادداشتی آورده است: در اروپا موجی برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطینی به راه افتاده بطوری که در هفته های گذشته پارلمان چندین کشور اروپایی به این امر رای مثبت دادند.

برخی از کشورها اعلام کردند که خواهان تشکیل دو کشور مجزا در این منطقه بوده و آن را راهی برای پیشبرد روند صلح قلمداد کرده اند.

اکنون فشارها بر اتحادیه اروپا رو به فزونی گذاشته بگونه ای که قرار است پارلمان اروپا روز چهارشنبه اقدام به رای گیری در این خصوص کند.

"المار بروک" رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره به روزنامه دی ولت گفت: تنها به رسمیت شناختن کشور فلسطینی در دست نیست، بلکه روند به گونه ای خواهد بود که دو کشور بطور مستقل به رسمیت شناخته شوند.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت :سوئد اولین کشور اروپایی بود که آغازگر روند برسمیت شناخته شدن کشور فلسطینی قلمداد شد.

از سوی دیگر دمکرات مسیحی های اروپا با انتشار "راهکار اسپانیایی" در مادرید اعلام کردند زمانی موافقت خود با کشور فلسطینی را اعلام می کنند که روند صلح در خاورمیانه به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کرده باشد.

"آرنه لیتز" کارشناس خاورمیانه در پارلمان اروپا در این باره معتقد است:زمانی که فلسطین بر اساس قطعنامه 1967 برسمیت شناخته شود باید این امر مورد تائید و قبول اکثر کشورهای عضو قرار گیرد.

اتحادیه اروپا پیش از رای گیری در این باره پیش نویسی را تهیه خواهد کرد که در اختیار اعضا قرار می دهد، سپس روند رای گیری و اعمال نظر کشورهای عضو در این خصوص آغاز می شود.