برای هفتمین روز پیاپی؛

اعتصاب غذای 70 اسیر فلسطینی ادامه دارد

سیاسی

70 اسیر فلسطینی برای هفتمین روز پیاپی به اعتصاب غذای خود در زندانهای رژیم صهیونیستی ادامه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، 70 اسیر فلسطینی برای هفتمین روز پیاپی به اعتصاب غذای خود در زندانهای رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

اعتصاب غذای اسیر فلسطینی در همبستگی با "نهار السعدی" اسیر فلسطینی که اخیرا در اعتراض به شرایط بازداشت خود در زندان رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب زده بود، آغاز شده است.