داووداوغلو:

برخی محافل مانع اتحاد در خاورمیانه می شوند

سیاسی

نخست وزیر ترکیه با اشاره به عدم حمایت از طرح خاورمیانه ای آنکارا اظهار داشت که برخی محافل مانع از اتحاد در منطقه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت،"احمد داووداوغلو" نخست وزیر ترکیه همچنین گفت:" ایده ترکیه در خصوص خاورمیانه مورد حمایت قرار نگرفت و منطقه به هرج و مرج کشیده شد."

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد برای داشتن خاورمیانه ای آرام و با ثبات نیازمند همکاری های منطقه ای بوده و باید بیش از پیش برای تحقق چنین امری تلاش کنیم.

وی با اشاره به ناآرامی های سوریه تصریح کرد: یکی از گزینه هایی که دستیابی به شرایط پایدار در خاورمیانه را پر رنگ تر می کند،حل و فصل اختلاف های موجود در سوریه و برقراری آرامش در این کشور است.

داووداوغلو خاطر نشان کرد: خواسته ما، آرزوی ما، ایده یک خاورمیانه با مرزهایی قابل احترام و اقتصادی یکپارچه بود، که این ایده را از بین برده و شاهد آن هستید که چه بر سر منطقه آمده است.