محسنی ثانی:کمیته امنیت ملی مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی ورود پیدا کرده است

فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وقتی فساد یک جنبه عمومی پیدا کرده و فراگیر می‌شود یقینا حساسیت‌های امنیتی نیز به وجود می‌آید و اگر توجه لازم صورت نگیرد می‌تواند مشکل آفرین باشد.

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با آنلاين، وابسته بودن اقتصاد به دولت را یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی دانست.  وی افزود: در این راستا گا‌هی رانت‌هایی به وجود می‌آید که به دلیل وجود منفذهایی در حوزه اقتصادی بوده و منجر به سوءاستفاده می‌شود.

نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند به رفع فساد اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را از دیگر ضرورت‌های مبارزه با فساد اقتصادی دانست و گفت: سیستم بروکراسی کشور هنوز معیوب است و طولانی بودن این مسیر موجب بروز برخی اشکالات می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: بعضا پیچیده بودن بروکراسی، سرمایه داران را به میانبرهایی سوق می‌دهد که عمدتا این میانبر‌ها می‌تواند سالم نباشد.

عضو کميسيون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بعضی از اشکالات نیز به سیستم بانکی برمی گردد که متاسفانه رسالت خودشان را از دست داده‌اند و عمدتا بانک‌ها از هدف فلسفه وجودی خود خارج شده‌اند و این موضوعات منجر به ایجاد فساد اقتصادی می‌شود.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود اظهارداشت: متاسفانه آنچه که انجام می‌شود نتوانسته است نتیجه مطلوبی داشته باشد از این جهت در گوشه و کنار شاهد ایجاد پدیده فساد اقتصادی هستیم.

رئیس کمیته امنیت ملی مجلس در مورد اینکه آیا این کمیته به مفاسد اقتصادی ورود خواهد داشت یا خیر گفت: [keyword]وقتی فساد یک جنبه عمومی پیدا کرده و فراگیر می‌شود یقینا حساسیت‌های امنیتی نیز به وجود می‌آید و اگر توجه لازم صورت نگیرد می‌تواند مشکل افرین باشد.

محسنی ثانی اظهار داشت: کمیته امنیت ملی مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی ورود پیدا کرده است. در این رابطه نیز اخیرا نشست‌هایی با برخی مسئولان داشته‌ایم.

نماینده مردم سبزوار، برگزاری همایش مبارزه با فساد اقتصادی را یک تلنگر دانست و گفت: این همایش می‌تواند تلنگر و تحریک برای توجه به مفاسد اقتصادی باشد.

2929

کد N627027