با حضور لاریجانی برگزار می‌شود؛

سومین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری

مجلس

تبیین روابط متقابل پژوهش و قانونگذاری، تعامل بین پژوهشگران، آسیب‌شناسی طرح‌ها و لوایح از مهمترین اهداف این همایش است.

سومین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری فردا در سومین روز از هفته پژوهش با حضور رییس مجلس شورای اسلامی در ساختمان مشروطه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این همایش یک روزه جمعی از شخصیت‌های دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و دست‌اندرکاران امر قانونگذاری شرکت می‌کنند.

تبیین روابط متقابل پژوهش و قانونگذاری، تعامل بین پژوهشگران، آسیب‌شناسی طرح‌ها و لوایح از مهمترین اهداف این همایش است.

کد N626760