انگلیس از اتحادیه اروپا جاسوسی می کند

سیاسی

با هک شدن سیستم شبکه ای مخابرات بلژیک این گمان به قطعیت می رسد که اتحادیه اروپا در معرض جاسوسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در واکنش به هک شدن سیسم شبکه های مخابراتی در بلژیک انگشت اتهام به سمت انگلیس نشانه گرفته شده است.

براساس گزارش های رسیده دستگاه جاسوسی انگلیس با هک کردن شبکه مخابرات بلژیک توانسته به اطلاعات کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی دست پیدا کند.

شرکت مخابرات بلژیک به آن علت هدف قرار گرفته که با صدها شرکت مخابراتی در جهان ارتباط داشته و نقش بسیار مهمی در مخابرات اروپا دارد.

از سوی دیگر برخی اخبار حاکی از آن است که در ماههای اخیر شرکت مخابرات بلژیک، تدابیر امنیتی و حفاظتی خودش را تقویت کرده است.

مسئولان شرکت مخابرات بلژیک و دستگاههای اطلاعاتی انگلیس حاضر نشده اند در این خصوص اظهارنظر کنند.