احمد خرم: مدیران میانی دولت ،بازماندگان دولت قبلی اند و از احمدی نژاد دستور می گیرند

احمد خرم وزیر دولت خاتمی به روزنامه آرمان گفت:

 

*برخی از کارشکنی‌هایی که هم‌اکنون علیه دولت آقای روحانی انجام می‌شود و این «دست به عصا راه رفتن‌ها» و یا «دو دست به عصا راه رفتن‌ها» هم معلول عدم تغییرهاست. هنوز در بدنه دولت و در سطح مدیران میانی و عملیاتی مدیرانی هستند که تفکرات احمدی‌نژاد را دنبال می‌کنند.همین برخی مدیران میانی هم در حال کارشکنی در کار دولت آقای‌روحانی هستند. این افراد کاری را که می‌توان در یک هفته به سرانجام رساند، یک ساله انجام می‌دهند.این مسائل باعث کند کردن حرکت دولت در آینده خواهد شد.

 

*مهم‌ترین انتقادی که به دولت وارد است تغییر کند و آرام مدیران میانی در بدنه دولت بوده است.بسیاری از این مدیران با دولت آقای روحانی همراه نیستند. آقای روحانی باید هرچه سریع‌تر مدیرانی که با وی همراه نیستند و صرفا برای گرفتن مسئولیت در دولت حضور دارند، شناسایی کرده و به جای آنان مدیران همراه با دولت را جایگزین کند.این مدیران هم اکنون از بالادست خود که آقای احمدی‌نژاد است دستور می‌گیرند. یعنی مدیران میانی دولت آقای روحانی به جای اینکه با ایشان هماهنگ باشند، رویکرد خود را با آقای احمدی‌نژاد هماهنگ می‌کنند و احمدی‌نژاد هنوز هم برای آنان نقش رئیس‌جمهور را بازی می‌کند.گمانم این است که آقای احمدی‌نژاد ازمدیران خود که در دولت آقای روحانی حضور دارند خواسته باشد که به صورت هماهنگ عمل کنند و به شکلی رفتار کنند که همچنان در دولت باقی بمانند تا بتوانند به دستاوردهای بیشتری دست پیدا کنند.

*احمدی‌نژاد درصدد بازگشت به قدرت است. وی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا دوباره به عرصه مدیریت اجرایی کشور بازگردد.احمدی‌نژاد قصد دارد یا خود دوباره به قدرت بازگردد یا اینکه یکی از نزدیکانش را به صحنه بیاورد.این مساله «اظهر من الشمس» است که احمدی‌نژاد برای بازگشت به قدرت برنامه دارد و در حال برنامه‌ریزی است.هدف اصلی احمدی‌نژاد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی است.وی همچنین برای انتخابات مجلس برنامه جدی دارد و تلاش می‌کند حامیانش کرسی‌های بیشتری را در مجلس به دست بگیرند.

1717

 

کد N626281