مسابقه شمشیر بازی آمریکا و فرانسه در مذاکرات هسته ای با ایران

سیاسی

یک رسانه غربی اختلاف نظر شدید آمریکا و فرانسه در مذاکرات هسته‌ ای با ایران را به مثابه مسابقه شمشیر بازی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت نمایندگان ایالات متحده و فرانسه در مجامع عمومی خود را بهترین دوستانی نشان می دهند که در پی دستیابی به توافق هسته ای با ایران بوده اما دیپلمات ها پشت درب های بسته به سختی سرخوردگی خود را پنهان می‌ کنند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در میان اعضای گروه 1+5 از پاریس به عنوان کشوری یاد می شود که سخت ترین مواضع را در قبال ایران اتخاذ کرده اما اعضای این گروه در پی دیدار در شهر ژنو سوییس پس از شکست در مهلت تعیین شده 24 نوامبر سال جاری با هدف دستیابی به توافق هسته‌ ای هستند.

این رسانه غربی در ادامه با اشاره به نبود اعتماد بین  آمریکا و فرانسه و تضعیف جبهه گروه 1+ 5، تاسیسات هسته‌ ای آب سنگین اراک را یکی از دغدغه‌ های فرانسه می خواند زیرا پاریس در پی نظارت بیشتر بر مراکز هسته ای ایران است.