میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایلنا:

اخذ اقرار از طریق شكنجه جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود

سیاسی

اگر شكنجه در چارچوب یك طرح در دولت یا سازمانی مطرح شود به طوری كه دولتی مانند دولت آمریكا و سازمانی مانند القاعده طرحی را برای انجام شكنجه انجام دهد، می‌توان این طرح را بر اساس قوانین كیفری بین‌المللی از جمله كنوانسیون ۱۹۸۴، در قالب جنایت علیه بشریت دانست

رئیس گروه جزا و جرم‌شناسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره اسناد منتشر شده شكنجه‌های صورت گرفته توسط ماموران سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) گفت که به كارگیری شكنجه علاوه بر این‌كه یك عمل ناشایست در جوامع بین‌المللی محسوب می‌شود، از منظر قوانین مطروحه داخلی در كشورها منسوخ اعلام شده است.

«حسین میرمحمدصادقی» استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسبق دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: بر اساس متن موجود در قانون اساسی ایالات متحده آمریكا اعمال شكنجه ممنوع اعلام شده است چراكه اخذ اقرار از متهم توسط شكنجه را فاقد ارزش می‌داند كه حتی قوانین داخلی هم این موضوع را جرم‌انگاری كرده‌اند و باید گفت به نوعی این موضوع منتفی و فاقد وجهه قانونی است.

معاون اسبق آموزش و تحقیقات قوة قضائیه با اشاره به به كارگیری شكنجه توسط ماموران دولتی آمریکا گفت: اگر ماموران دولتی - فارغ از این‌كه دارای چه ملیتی باشند - با توسل به شكنجه اقراری از متهم بگیرند، باعث می‌شود تا انفصال از خدمت و حبس برای وی به وجود آید لذا اگر این شكنجه موجب جرح یا قتل شود، مقررات و مجازات مربوط به آن قابل اجراء و نافذ است به گونه‌ای كه با توجه به اسناد بین‌المللی می توان شكنجه را جنایت علیه بشریت محسوب كرد.

وی در پایان افزود: اگر شكنجه در چارچوب یك طرح در دولت یا سازمانی مطرح شود به طوری كه دولتی مانند دولت آمریكا و سازمانی مانند القاعده طرحی را برای انجام شكنجه انجام دهد، می‌توان این طرح را بر اساس قوانین كیفری بین‌المللی از جمله كنوانسیون ۱۹۸۴، در قالب جنایت علیه بشریت دانست، به طوری كه در قسمتی از ماده یک آن آمده است كه اعمال شكنجه و شامل شدن آن به عنوان درد یا رنج جسمی برای اخذ هرگونه اقرار ممنوع است و به نوعی آن را منع كرده است و تنها می‌توان گفت كه شكنجه‌‌های صورت گرفته توسط ماموران سازمان سیا به كلی مردود و غیر قانونی بوده و در مجامع بین‌المللی قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود.

کد N626093