نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از افزایش ناامنی‌های افغانستان

سیاسی

شورای امنیت سازمان ملل متحد از حمایت قاطع ناتو از افغانستان استقبال می‌کند، اما از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان نگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، اعضای شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطع‌نامه ای از اشتیاق جامعۀ جهانی برای پشتیبانی از افغانستان و ماموریت نیروهای ناتو در آموزش، مشاوره و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان پس از پایان سال جاری میلادی استقبال کردند.

اما این سازمان از افزایش ناامنی‌ها و تهدید مداوم، حمله‌های انتحاری و انفجارها در افغانستان، به شدت اظهار نگرانی می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید که افزایش حمله‌های مرگبار هفته‌های اخیر در کابل نشان‌دهندۀ شکننده‌بودن وضعیت امنیتی در افغانستان، پس از سیزده‌سال حضور ناتو است.

در چندماه اخیر، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و امضای پیمان‌های امنیتی کابل- واشنگتن و کابل- ناتو حمله‌های انتحاری و انفجارها در کشور، به ویژه در کابل به گونۀ نگران‌کننده افزایش یافته‌است.